Améká Shamanska Tjänster

In English

Söker du en samvetsgrann yrkesutövare, så har du kommit rätt.

Välkommen att läsa mer Om mig och mina tjänster, och hur jag ser på shamanism.

Besök gärna den shamanska butiken där jag erbjuder användbara produkter, som skyddshalsband speciellt tillverkade för Améká Shamanic Services, och torkad Chaga (sprängticka), som jag själv plockat. Med tiden kommer fler shamanska redskap och produkter att erbjudas. Jag erbjuder bara sådant som jag själv tycker är användbart och gynnsamt, dvs. det jag själv kan gå i god för.

Om du är en tillfällig besökare, så ska jag här genast kort presentera mig. Om det väcker din nyfikenhet och vetgirighet, så undersök websidan lite närmare.

I begynnelsen gick jag i lära hos en rysk healer, Boris Aranovich, i slutet på 1990-talet. Jag upptäckte snart att min styrka låg hos distanshealing. Allt sedan dess har jag arbetat som distanshealer, även om jag också har jobbat med kontakthealing. Mitt förhållningssätt till healing har alltid varit shamanskt. Det innebär att jag lägger mig vinn om att gå till botten med en problematik, och lämnar inget åt slumpen. I en helandeprocess blottläggs det som tidigare varit dolt. Det som varit gömt, måste komma ut i ljuset. Det undermedvetna måste medvetandegöras.

Jag arbetar främst med det själsliga uttryckets anatomi i större utsträckning än med den fysiska kroppen. För att förstå kroppsliga och mentala problem, sätter jag fokus på, och undersöker, klienten på den själsliga nivån.

Hur fick jag min shamanska initiering för att få kalla mig shaman? 2017 blev jag, helt oväntat, kontaktad av andevärlden. Vid just det specifika tillfället blev jag upplyst om att jag befann mig "i gränslandet att bli shaman", och en shaman som finns i andevärlden, frågade mig om jag aktivt och medvetet ville gå den shamanska vägen med honom som guide och lärare. I vissa kulturer kallas det här sättet att bli utvald, tillfrågad och undervisad av andar, för att så småningom bli initierad som shaman, för "shamansk sjukdom".

Jag antog erbjudandet och fick sedan genomgå en rätt så intensiv, men givande, utbildning. Det var till sin natur praktiska och jordnära lektioner, där du måste möta och vända ut och in på sig själv, konfrontera och lära känna sin negativa aspekt (populärt kallat "den mörka sidan") så väl som den positiva aspekten (kallad "den ljusa sidan"), där syftet var att först och främst komma till insikt om sig själv, och därigenom kunna förstå andra. Och när du förstår ditt eget sammanhang, dina egna karmiska/själsliga lärdomar, så vinner du en djupare kunskap om Universum, och Alltings sammanhang. Det handlar i själva verket om att aktivera kunskap du redan bär inom dig, men som du inte är aktivt medveten om.

Du lär dig ständigt. Även när du undervisar andra, lär du dig. Och jag lär mig fortfarande, om mig själv, mina karmiska lärdomar och min shamanska väg.

Så småningom blev jag, efter ett fyra dagar långt examensprov i februari 2018, av min shamanske andelärare initierad till shaman. Jag blev då också presenterad för mina första djurandar som är samarbetspartners för skydd och vägledning i min shamanska verksamhet. Jag fick också mitt shamanska namn, Améká. Namnet har ingen särskild betydelse. Det är en ljudåtergivning av min energi som inkarnarnerad i en fysisk kropp, som människa. Jag har också ett annat shamanskt namn, som är en ljudåtergivning av min energi som själ. Det namnet får jag inte dela med mig till andra av.

Jag arbetar enligt principen Service To Others, dvs. det att tjäna andra, i motsats till Service To Self, dvs. det att tjäna själviskhet. Detta innebär att jag inte kan hjälpa alla som ber om hjälp. Jag kan bara hjälpa om jag blir tillfrågad. Och kan jag inte hjälpa, så talar jag om det för dig. Jag ägnar mig inte åt önsketänkande, trollformler och magi i min verksamhet. Jag ägnar mig helt enkelt inte åt verksamhet som tjänar egot. Om vad du går igenom är en viktig lärdom för dig som själ, så är jag inte tillåten att lägga mig i den lärdomen. Men jag kan hjälpa dig att förstå lärdomen i sig, och stötta dig i ditt medvetna arbete med att vinna djupare insikt om den process du går igenom. Jag tar ofta på mig rollen som Djävulens Advokat.

Mina shamanska specialområden är, förutom distanshealing, Livsvägsrådgivning i allmänhet och jag har en omfattande erfarenhet av demoniska/negativa krafter.

Jag håller fortfarande på med att färdigställa den här websidan och den shamanska butiken, och ber därför om överseende med eventuella irritationsmoment i läs- och surfupplevelsen av sidan.

Alla foton på websidan visar naturen i området där jag bor.

Tack!

Go back to top